Bilstoler som har vært utsatt for ulykker skal ikke brukes igjen. Ved ulykker kan materialet i bilstolene svekkes og dertil svekkes sikkerheten.