Film:Trygg Trafikk/Lyd: HTS BeSafe

Bakovervendte bilstoler er sikrest

Frontkollisjoner er de vanligste og de mest alvorlige bilulykkene. Du kan aldri forutse en bilulykke. Dermed kan du heller ikke plassere passassjerene der det er tryggest å sitte. Derfor må man alltid ta utgangspunkt i at en ulykke kan skje når som helst. Frontkollisjoner er de mest sannsynlige ulykkene og de mest alvorlige. Den beste måten å beskytte barnet i en ulykke er med bakovervendte stoler.

Med bakovervendte bilstoler vil belastningen på nakken reduseres

Dersom barnets kropp blir påført store skader, vil konsekvensene bli katastrofale. Når barnet sitter i bakovervendte bilstoler reduseres nakkebelastningen.

5Xsafer_mennesker-i-bilsete-rearfacing-vs-forwardfacing_medium

Når en kollisjon oppstår i 50km/h vil belastningen som påføres nakken til et barn på 15 kg tilsvare 180-220 kg. Hvis barnet sitter bakovervendt vil belastningen reduseres til 40-60 kg. Samtidig vil setet beskytte barnet for løse gjenstander som flyr rundt i bilen.

Hodet til en baby representerer en stor del av den totale vekten

5xsafer_head_weight_proportions_medium

Hodet til en ettåring utgjør 25 % av kroppsvekten, og ved en frontkollisjon i forovervendt stilling vil hodet “skyte” forover med enorm kraft. Det er viktig å huske på at barnet ditt ikke er en kopi av deg.

Statistikken snakker for seg

Grafen under viser en rekke alvorlige og dødelige ulykker hvor barn mellom 0-2 år var involvert. I Tyskland (oransje) kan du se en økning av alvorlige ulykker etter at barn bytter fra bakovervendt til fremovervendt i en alder av ett år. I Sverige bytter man fra bakovervendt i 3-4 års alderen og økningen av alvorlige ulykker er knapt nok merkbar.

5xsafer_tabel_medium_medium

Uavhengige studier* av reelle bilulykker viser at barn opp til en alder av 4 år, har 5 ganger større mulighet for å overleve og unngå alvorlige ulykker i bakovervendte bilstoler.

* Volvo og Folksam

Bakovervendte 8 %, forovervendte 40 % bilseter

Dette viser at bruk av bakovervendte bilseter er fem ganger tryggere enn forovervendte bilseter.

Plustest
Sverige er verdensledende når det kommer til sikkerhet for barn i bil. For å hele tiden være i forkant og opprettholde det høye sikkerhetsnivået har de etablert Plus testen, en av verdens mest krevende tester for bilseter. Ikke mange seter har bestått Plus testen, og de som har bestått har alle vært bakovervendte.